Władze naczelne ZTRP

Aktualny skład organów naczelnych Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej wybranych przez VII Zjazd Delegatów ZTRP, który odbył się w dniu 25 kwietnia 2015 r. Kadencja organów naczelnych trwa 5 lat.

Rada Centralna:
Jan Adamowicz – Prezes
Lilla Świerblewska – Wiceprezes
Dżenetta Adamowicz – Sekretarz
Anna Mucharska – Skarbnik
Aleksander Skibniewski
Krzysztof Mucharski
Iwona Iljasiewicz

Centralna Komisja Rewizyjna:
Ajsza Miśkiewicz
Tatiana Andracka
Maria Aleksandrowicz-Bukin