Czytanie w Bramie 2015

Sokółka jest miastem, w którym można zobaczyć cały świat. Pewien współczesny pisarz kryminałów mówi o Sokółce, że jest „stolicą polskiego orientu”, ostatnim skrawkiem dawnej Rzeczypospolitej, kiedy pod jednym dachem mieszkali katolicy. prawosławni, wyznawcy judaizmu, Tatarzy i Romowie.
Akcja „Czytanie w bramie” próbuje przywrócić pamięć o zwyczajach religijnych mieszkańców Sokółki oraz poszukać wspólnego łączącego je elementu. Cykl spotkań jest podzielony na 5 części.

Pierwsze poświęcone było zaślubinom.

 

Drugie było poświęcone narodzinom,

 

Następne będą traktowały o świętach i pochówkach. Towarzyszą im opowiadania, wspomnienia, oglądanie starych fotografii, wystawa książek o tematyce etnograficznej oraz degustacja potraw. Każdy zainteresowany może opowiedzieć własne wspomnienia. Ostatnie spotkanie będzie miało charakter integracyjny, będzie można wziąć udział w grze miejskiej, wykładzie podsumowującym i fotorelacji.

Współorganizatorzy akcji: Uniwersytet Trzeciego Wieku, Biblioteka Publiczna w Sokółce, Zespół Szkół w Sokółce, Sokólski Ośrodek Kultury. Akcja jest finansowana przez Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” w ramach „Działaj Lokalnie”.