Statut ZTRP

Jednolity tekst Statutu ZTRP został uchwalony przez IX Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 maja 2022 r.

Pobierz Statut ZTRP [PDF]