Statut ZTRP

Statut ZTRP został przyjęty uchwałą nr VII/04/2015 z dnia 25 kwietnia 2015 r. VII Zwyczajnego Zjazdu Delegatów Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej.

Pobierz Statut ZTRP [PDF]