Patronat

Organizatorzy wydarzeń związanych, lub promujących szeroko pojęte dziedzictwo kulturowe mniejszości tatarskiej w Polsce mogą ubiegać się o objęcie wydarzenia honorowym patronatem Prezesa Rady Centralnej Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej.

Aby ubiegać się o honorowy patronat Prezesa Rady Centralnej ZTRP należy wypełnić dostępny poniżej wniosek z prośbą o honorowy patronat i dostarczyć go do Związku przynajmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem wydarzenia.

Wniosek można wysłać listownie na adres korespondencyjny ZTRP, przesłać pocztą elektroniczną lub złożyć osobiście w Sekretariacie Związku. Szczegółowe informacje i warunki przyznawania honorowego patronatu znajdują się w dokumencie poniżej.

Logo honorowego patronatu Prezesa Rady Centralnej ZTRP do wykorzystania w materiałach promocyjnych i informacyjnych wydarzenia do pobrania:

 

Wersja podstawowa:

– Plik PDF
– Plik PNG [2256 x 1664 px]
– Plik JPG [2256 x 1664 px]

 

 


Wersja pozioma:

– Plik PDF
– Plik PNG [2875 x 1181 px]
– Plik JPG [2875 x 1181 px]

 


Uprzejmie prosimy o zapoznanie się KSIĘGĄ ZNAKU LOGO ZTRP, w której znajdują się główne wersje logo Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej oraz podstawowe zasady dotyczące jego stosowania.