Władze naczelne ZTRP

Aktualny skład organów naczelnych Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej wybranych przez VIII Zjazd Delegatów ZTRP, który odbył się 4 września 2021 r. w Bohonikach. Kadencja organów naczelnych trwa 5 lat.

Rada Centralna:

  • Jan Adamowicz – Prezes
  • Lilla Świerblewska – Wiceprezes
  • Dżenetta Adamowicz – Sekretarz
  • Róża Chazbijewicz – Skarbnik
  • Lila Asanowicz

Centralna Komisja Rewizyjna:

  • Anna Mucharska – Przewodnicząca
  • Kama Michałowska
  • Jakub Andracki

Uchwały o wyborze władz naczelnych ZTRP