„Herbarz rodzin tatarskich Wielkiego Księstwa Litewskiego” – dodruk

Z inicjatywy Prezesa Rady Centralnej Związku Tatarów RP oraz dzięki dotacji udzielonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji możliwy był dodruk publikacji „Herbarz rodzin tatarskich Wielkiego Księstwa Litewskiego” autorstwa Stanisława Dumina. W zbiorze zebrane zostały najważniejsze informacje na temat Tatarskich rodów Czytaj dalej