„Herbarz rodzin tatarskich Wielkiego Księstwa Litewskiego” – dodruk

Z inicjatywy Prezesa Rady Centralnej Związku Tatarów RP oraz dzięki dotacji udzielonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji możliwy był dodruk publikacji „Herbarz rodzin tatarskich Wielkiego Księstwa Litewskiego” autorstwa Stanisława Dumina.

W zbiorze zebrane zostały najważniejsze informacje na temat Tatarskich rodów szlacheckich uzupełnione o kolorowe ilustracje herbów rodzinnych.

Książka jest do nabycia podczas organizowanych przez Związek Tatarów RP wydarzeń.