Nauka języka tatarskiego

13 lutego 2016 r. o godz. 15:00 wznawiamy naukę języka – tym razem krymsko-tatarskiego. Język ten posługuje się alfabetem łacińskim. Kurs jest skierowany zarówno do dzieci i młodzieży jak i do dorosłych. Lekcje będą się odbywały w Szkole Podstawowej nr 4 w Białymstoku przy ul. Częstochowskiej 6a, w soboty w godz.15-17 .

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do nauki razem z nami!

Koordynator projektu Lilla Świerblewska (kontakt tel.604435515).

Kurs jest realizowany dzięki dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych.