Zaproszenie do udziału w projekcie „Razem możemy więcej”

Oddział Bohoniki ZTRP zaprasza do udziału w projekcie.

Terminy spotkań:

  • spotkanie z wykładem i gry stolikowe 16 lipca 2024 godz. 10 Plac Kościuszki 26
  • wycieczka 23 lipca odjazd z Sokółki godz.7,30
  • warsztaty woskowijki 27 lipca godz.11 Plac Kościuszki 26
  • warsztaty kulinarne 30 lipca godz.12 Plac Kościuszki 26
  • basen we wrześniu po skończonym remoncie

Działania odbędą się dzięki dofinansowaniu z Gminy Sokółka na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 2024.