Kontakt

Adres do korespondencji:
Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Bystrzycka 22B
15-161 Białystok

e-mail: adamowiczdj@gmail.com
tel.: +48 793 45 45 58

www.ztrp.pl