„Położenie społeczne ludności tatarskiej w Europie Środkowo-Wschodniej w XIV-XXI wieku” – program konferencji

Tematem tegorocznej konferencji organizowanej w ramach XXIII Letniej Akademii Wiedzy o Tatarach Polskich jest „Położenie społeczne ludności tatarskiej w Europie Środkowo-Wschodniej w XIV-XXI wieku”.

Obrady konferencji odbędą się na terenie Muzeum Historycznego w Białymstoku (ul. Warszawska 37) w dniach 20-21 sierpnia 2021 roku.

PROGRAM KONFERENCJI

Pierwszy dzień, 20 sierpnia

 • 15.00 OTWARCIE KONFERENCJI:
  dr Waldemar Wilczewski, Dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku,
  Jan Adamowicz, Prezes Rady Centralnej Związku Tatarów RP
 • 15.30-16.00 Rafał Berger, (Bydgoszcz),
  Maciej (Musa) Konopacki – niestrudzony działacz i badacz tatarskiej historii.
 • 16.00-16.30 Jan Tyszkiewicz, (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku),
  Tatarzy na Litwie w początkach XV w. pod obserwacją wywiadu krzyżackiego.
 • 16.30-17.00 Stanisław Dumin, (Moskwa),
  Tatarzy litewscy na Smoleńszczyźnie (XV-XVII w.).
 • 17.00-17.30 Dyskusja, przerwa kawowa
 • 17.30-18.00 Sławomir Hordejuk, (Katowice),
  Tatarzy polscy w Wielkiej Brytanii w latach 1851-2021. Zarys problematyki.
 • 18.00-18.30 Łukasz Węda, (IHiSM UPH Siedlce),
  Rola kobiet w tatarskim dżemiacie w Studziance w XIX wieku.

Drugi dzień, 21 sierpnia

 • 10.00-10.30 Krzysztof Bassara, (Kraków),
  Tatarzy w służbie dyplomacji polskiej i dialogu międzyreligijnego w dobie międzywojnia.
 • 10.30-11.00 Грибова Светлана Владимировна, (Брестский государственный технический университет г. Брест, Беларусь),
  Политические репрессии татарского населения на территории Западной Беларуси в 1939–1941 гг.
 • 11.00-11.30 Michał Łyszczarz, (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie),
  Problematyka tatarska w programie „Kalejdoskop” w Radiu Gdańsk.
 • 11.30-12.00 Małgorzata Sylwestrzak, (Uniwersytet w Białymstoku),
  Społeczne aspekty twórczości artystów tatarskich w Rosji.
 • 12.00-12.30 Grzegorz Czerwiński, (Uniwersytet w Białymstoku),
  Rosyjscy pisarze i poeci tatarskiego pochodzenia.
 • 13.00-13.30 Artur Konopacki, (Uniwersytet w Białymstoku),
  Muzułmańskie metryki XIX wiecznej Warszawy.
 • 13.30-14.00 Tadeusz Piotrowski, (Gdańsk),
  Litwini honorują swoich Tatarów, dlaczego akurat w roku 2021?
 • 14.00-14.30 Dyskusja i zakończenie obrad

Serdecznie zapraszamy!

Program konferencji [PDF]