Zaproszenie do udziału w konferencji „Ród-rodzina-wspólnota jako element przekazu dziedzictwa kulturowego Tatarów”

Szanowni Państwo, Drogie koleżanki i koledzy!

W imieniu Zarządu Podlaskiego Oddziału Związku Tatarów RP serdecznie zapraszamy na XXVI Letnią Akademię Wiedzy o Tatarach pt. „Ród-rodzina-wspólnota jako element przekazu dziedzictwa kulturowego Tatarów”.

Na tegorocznym spotkaniu chcielibyśmy pochylić się nad tematem związanym z szeroko rozumianą rodziną; czyli od najmniejszej cząstki społeczeństwa. Rodzina i rody od zawsze w środowisku nie tylko tatarskim odgrywały i mam nadzieję nadal będą odgrywać wielką rolę i mają ogromne znaczenie nie tylko dla przekazu dziedzictwa kulturowego w tym szerokim znaczeniu. W poruszanych tematach chcielibyśmy spróbować uchwycić tą delikatną i często trudno zauważalną w badaniach elementarną jednostkę jaka jest rodzina, która w sposób świadomy lub zupełnie nieświadomie stawała się tym miejscem transmisji kulturowej i podtrzymywania tożsamości tatarskiej. Wydaje się, że proponowany temat może być wielce atrakcyjny nie tylko dla historyków czy genealogów. Wierzymy, że swoje miejsce w tych tematach mogą odnaleźć socjolodzy, kulturoznawcy czy językoznawcy. Niezwykle zależy nam jako organizatorom na interdyscyplinarnym podejściu do badań nad dziejami Tatarów. Z tego powodu zapraszamy do potraktowania tego tematu jako puntu wyjścia do dyskusji nad społecznością Tatarów.

W celu ułatwienia wyboru tematu proponujemy kilka bloków tematycznych (choć nie wykluczamy innych zagadnień) wokół których koncentrowałyby się Państwa wystąpienia:

  • Rola rodziny i znaczenie poszczególnych rodzin i rodów na tożsamość grupy
  • Poszczególni członkowie rodzin-biografie
  • Tatarskie rodziny na emigracji-rola i znaczenie wspólnych więzi dla trwania grupy oddalonej od matecznika-czy są? Jak się kształtowały? Jak wzmacniały czy wręcz zanikały?
  • Losy jednostki i całych społeczności tatarskich poruszane w poezji, prozie literaturze reportażu
  • Badania nad społecznością tatarską w polskiej, białoruskiej i litewskiej historiografii ze szczególnym uwzględnieniem biografistyki
  • Duchowni jako jednostki wpływające na kształtowanie się tożsamości tatarskiej
  • Organizacje działające na rzecz społeczności i ich liderzy

Serdecznie zapraszamy do Białegostoku w dniach 28-29 czerwca 2024 roku.
Bardzo proszę o rozpowszechnienie tej informacji w różnych środowiskach zależy nam na różnorodności podejścia do tematu!

Szanowni Państwo zapewniamy druk materiałów pokonferencyjnych po przejściu pozytywnej recenzji w punktowanej monografii.

W związku z terminem konferencji bardzo proszę osoby, które zechcą uczestniczyć w tym naukowym spotkaniu o przygotowanie już do końca sierpnia tekstów, które wymagać będą jedynie drobnej korekty przed oddaniem do druku. Jest to związane z koniecznością rozliczenia do końca roku dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Serdecznie zapraszamy do udziału w „Letniej Akademii Wiedzy o Tatarach”.

Wszelkie pytania i zgłoszenia referatów proszę kierować do dnia 1 czerwca 2024 r., na adres konopackia@wp.pl i pod nr tel. 695113583.

W imieniu Podlaskiego Oddziału Związku Tatarów RP
dr Artur Konopacki