III Warsztaty rekreacyjno-edukacyjne dzieci i młodzieży tatarskiej

Logo ZTRPorganizuje w dniach 26-29 stycznia 2016 r. (Radomsko, Mszana, Kraków)

III Warsztaty rekreacyjno-edukacyjne dzieci i młodzieży tatarskiej.

Warsztaty przeznaczone są dla dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat. Ich celem jest zapoznanie młodzieży z miejscami osadnictwa tatarskiego na ziemiach polskich, poznanie obyczajowości i kultury Tatarów, integracja młodzieży tatarskiej, rozwijanie nowych umiejętności i podtrzymanie tożsamości tej grupy etnicznej.

Program warsztatów, szczegółowe informacje oraz karta kwalifikacyjna znajdują się poniżej.

Informacje i zgłoszenia prosimy kierować do Pani Marii Aleksandrowicz-Bukin – e-mail: mariaab@wp.pl, tel: 512 548 822.

ztrp.III.warsztaty.styczeń.2016

Karta kwalifikacyjna:ztrp.III.warsztaty.styczeń.2016.karta.kwalifikacyjna

Zapraszamy!