Kitab, chamaił jako nośniki kultury, tradycji i zachowań Tatarów Polskich

Serdecznie zapraszamy na międzynarodowe sympozjum naukowe:

„Kitab, chamaił jako nośniki kultury,
tradycji i zachowań Tatarów Polskich”

które odbędzie się w dniach 4-5 grudnia 2015 r. w Białymstoku i Kruszynianach.

Na sympozjum wręczone zostaną medale pamiątkowe z okazji 90-lecia Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej.

Pierwszy dzień konferencji poświęcony jest zachowaniu kultury i tradycji tatarskich w kitabach i chmaiłach i literaturze tatarskiej. Obrady będą się odbywały w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim przy ul. Mickiewicza 2 w Białymstoku.

Drugiego dnia konferencja odbywać się będzie w Kruszynianach i obrady będą poświęcone 90-letniej historii Związku Tatarów RP.

Sympozjum 1