Wschód muzułmański w literaturze polskiej. Idee i obrazy

Serdecznie zapraszamy na ogólnopolską Konferencję Komparatystyczną

Wschód muzułmański w literaturze polskiej. Idee i obrazy

która odbędzie się w Białymstoku w dniach 20-21 listopada 2015 r.

2015.11.20.Wschod muzulmanski.konferencja.plakatKonferencja organizowana jest przez Katedrę Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku, Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego oraz Muzeum Historyczne w Białymstoku.

Obrady będą odbywać się:

  • pierwszego dnia (20.XI) – w Książnicy Podlaskiej (ul. Kilińskiego 16, sala: Czytelnia Książek)
  • drugiego dnia (21.XI) – w Muzeum Historycznym (ul. Warszawska 37).

Program konferencji

Konferencja jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych. Na konferencji wygłoszą referaty naukowcy z ośrodków akademickich z Polski a także z Rosji (Republika Tatarstan), Białorusi, Ukrainy i Belgii.