Przekaż 1% podatku na Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej

Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją skupiającą obywateli polskich pochodzenia tatarskiego. Nasi przodkowie osiedlili się tu przed setkami lat i stawali orężnie w każdej potrzebie swojej ojczyzny, wybranej z własnej, nieprzymuszonej woli.

Związek Tatarów RP zabiega o zachowanie świadomości etnicznej polskich Tatarów, dąży do integracji ludności pochodzenia tatarskiego oraz stara się kultywować i propagować tradycje tatarskie, będące także elementem kultury polskiej.  

Jesteśmy organizacja non-profit, swoją działalność opieramy o składki członkowskie, dotacje i darowizny, dlatego będziemy wdzięczni za każdą ofiarowana pomoc. Dzięki zgromadzonym środkom możliwa jest organizacja wydarzeń integrujących społeczność lokalną (m. in. warsztaty z kaligrafii, wieczór poezji), ogólnokrajową (obóz dla młodzieży tatarskiej, konferencje naukowe) a także międzynarodową (Festiwalu Kultury Tatarskiej).

Jesteśmy aktywni także w działaniach mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego mniejszości tatarskiej (np. dialog z władzami żwirowni w Bohonikach, współpraca z innymi organizacjami zaangażowanymi w problem budowy kurników w Kruszynianach). Organizujemy spotkania edukacyjne w szkołach i przedszkolach, mamy swojego reprezentanta w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Od 2005 roku Związek Tatarów RP posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP). Zachęcamy do wsparcia naszych działań poprzez przekazanie 1% podatku dochodowego. Wystarczy w deklaracji podatkowej podać nr KRS: 0000204972.