Kalejdoskop. Spotkanie z mniejszościami narodowymi

II wojna światowa obróciła geopolitykę Europy o 360 stopni. Na nowo wytyczono granice państw i ich terytoria, ale największe zmiany nastąpiły w życiu zwykłych ludzi. Wielka polityka sprawiła, że tysiące ludzi musiały porzucić tereny, w których żyli od pokoleń. Ich nowym domem stało się m.in. Pomorze, w tym Gdańsk. Tu znaleźli swoje miejsce na ziemi nie tylko Polacy z Kresów, ale i Białorusini, Ukraińcy, Łemkowie, Litwini, Karaimi czy Tatarzy. Kalejdoskop. Spotkania z mniejszościami narodowymi (Wydawnictwo Oskar) to książka właśnie o nich, tych którzy odważyli się budować od nowa swój świat w Trójmieście.

Kalejdoskop stanowi kontynuację audycji prowadzonej przez Annę Sobecką o tym samym tytule w Radiu Gdańsk. Zawiera wybór rozmów z przedstawicielami mniejszości narodowych i etnicznych, które autorka przeprowadziła przez szereg lat na antenie radia.

W Kalejdoskopie zostały przedstawione takie postaci, jak: Miriema Walas – seniorka tatarskiej społeczności w Gdańsku czy Maciej (Musa) Konopacki – autor pierwszej publikacji o historii i powojennych losach Tatarów polskich. W książce znajdują się rozmowy z nimi przeprowadzone przez redaktor Annę Sobecką, gdzie opisane są ich przedwojenne i powojenne losy, a także powojenna historia tatarskiej społeczności w Polsce – jej zwyczaje, obrzędy i tradycje.

Jak pisze we Wstępie, „życiorysy bohaterów nierzadko ukazują przejścia typowe dla konkretnej grupy, są ciekawym przykładem tego, jak „historię wielką” tworzą „historie małe”. Spotkanie historii z teraźniejszością, pamięć historyczna czy problem tożsamości narodowej – to tylko niektóre z tematów poruszonych w książce. Wywiady uzupełniają archiwalne zdjęcia, cenne z uwagi na swoją unikatowość i wartość historyczną.

Link do książki – http://maszoperia.org/ksiazki/1139-kalejdoskop-spotkania-z-mniejszosciami-narodowymi-9788363709884.html

 

Informacja o autorze:

Anna Sobecka – dziennikarka radiowa. W 1972 roku ukończyła Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Wydziale Historii UW. W latach 1971–1979 pracowała jako publicystka w Redakcji Literackiej Rozgłośni Polskiego Radia w Zielonej Górze, od 1982 w Radiu Gdańsk. Jej specjalnością jest publicystyka kulturalna i artystyczna. Prowadziła szereg autorskich programów, m.in. Radiowa Antologia Pisarzy Wybrzeża (monograficzne audycje poświęconych pisarzom regionu), Spotkania (rozmowy z pisarzami, aktorami, reżyserami i innymi twórcami), Pasje (audycje poświęcone osobistościom świata kultury i sztuki). Współpracowała z Programem II PR w Warszawie. Redaktorka tomu wspomnień pracowników Radia Gdańsk Radio gra i… mówi (2005). Laureatka nagrody kulturalnej Prezydenta Miasta Gdańska i Nagrody Bursztynowego Notesu gdańskiego środowiska dziennikarskiego (za całokształt twórczości). W ramach cyklu  Kalejdoskop poprowadziła ponad 350 audycji poświęconych mniejszościom zamieszkującym Trójmiasto i okolice.