Konferencja – Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – Teksty – Historia

2016-11-19-konferencja

Serdecznie zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową:

Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – Teksty – Historia

która odbędzie się w dniach 18-19 listopada 2016 r. w Białymstoku – Książnica Podlaska, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A, piętro VI.

Konferencja organizowana jest w ramach Białostockich Kolokwiów Wschodnich – idei służącej międzykulturowej i międzyreligijnej wymianie myśli, utrwalaniu źródeł pamięci i tożsamości kulturowo-historycznej, badaniu świadectw literackich, artystycznych, przedstawiających przenikanie się wiar, kultur i tożsamości.

—– Program Konferencji —–

ORGANIZATORZY:
Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” UwB
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB
Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku
Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB
Oddział Podlaski Związku Tatarów RP
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku