Obchody 30-lecia Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej

W 2022 r. przypada jubileusz 30-lecia Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczyste obchody 30-lecia odbyły się 8 października 2022 r. w Białymstoku w restauracji TrzyPoTrzy.

Otwierając uroczystość Prezes Rady Centralnej ZTRP Jan Adamowicz przypomniał, że Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej został oficjalnie reaktywowany 21 kwietnia 1992 roku i od 30 lat jest kontynuatorem działalności organizacji tatarskich, jakie istniały w Polsce przed 1939 rokiem.

Obchody swoją obecnością zaszczycili m.in. Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski i Zastępca Prezydenta Białegostoku Zbigniew Nikitorowicz, Katarzyna Korycka z Departamentu Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego, która odczytała list od Marszałka Artura Kosickiego oraz Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska i Dyrektor Zbigniew Dębko ze Starostwa Powiatowego w Sokółce. Obecni byli również byli Prezesi Związku, członkowie Stowarzyszenia, a także zgromadzeni Tatarzy i sympatycy.

– Wszyscy Państwo swoją obecnością dzisiaj dajecie świadectwo tego, że kultura tatarska – jeden z filarów wielokulturowego Podlasia – jest również częścią dziedzictwa całej Rzeczypospolitej – zwrócił się się zebranych Prezes Adamowicz.

W swoim wystąpieniu przypomniał cele Związku i zwrócił uwagę, że poza rozwojem tatarskiej kultury etnicznej w oparciu o istniejące tradycje i dążeniem do poszanowania praw mniejszości tatarskiej jest to również integracja i konsolidacja ludności tatarskiej w Polsce. Ta z kolei napotyka na coraz to większe wyzwania. 

– Żyjemy w trudnych czasach, w których wspólnota sama w sobie jest wartością. Dlatego szanujmy siebie. Niezależnie od wielu różnic, łączy nas to, że jesteśmy Tatarami, spadkobiercami 600-letniej tradycji – zaapelował i zwrócił uwagę na odchodzenie młodzieży tatarskiej od tradycji i trwania we wspólnocie.

Zaznaczył, że naszą rolą jest, aby młodsze pokolenie nie zapominało o swoich korzeniach. Aby idąc z duchem czasu w globalnym świecie nie zapominało o tradycjach, którym ich dziadkowie, ale i rodzice podporządkowali swoje życie.

– Dlatego rozglądając się po sali cieszę się, że przekrój wiekowy mamy dziś szeroki. – zauważył kończąc swoje wystąpienie i podziękował za obecność zarówno zacnym seniorom, ale także młodzieży.

Wyraził nadzieję, że postawa i działalność osób, które w trakcie uroczystości zostaną uhonorowane za działalność na rzecz wspólnoty polskich Tatarów będzie dla młodych Tatarów inspiracją

– To od was zależy czy mniejszość tatarska nie pozostanie jedynie wpisem w książce od historii – zauważył. – A my wszyscy, polscy Tatarzy, stwórzmy ku temu warunki i pamiętajmy, że wciąż więcej nas łączy niż dzieli – dodał.

Następnie zgromadzeni goście gratulowali i zabierali głos, wielokrotnie podkreślając jak wiele znaczy istnienie mniejszości tatarskiej w Polsce i podtrzymywanie ich tradycji.

Poza wspomnianymi już przedstawicielami władz głos zabrali również badacz historii i kultury tatarskiej dr. Michał Łyszczarz z Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego, Przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego Tomasz Miśkiewicz i Prezes Fundacji Tatarskie Towarzystwo Kulturalne Róża Chazbijewicz.

List od prof. Selima Chazbijewicza odczytał jego syn Olgierd, a tatarscy przedstawiciele nauki dr Aleksander Miśkiewicz i dr Artur Konopacki w swoich wystąpieniach przybliżyli historię Tatarów, samego Związku, ale również bieżącą sytuację tatarskiej mniejszości etnicznej.

Po licznych przemówieniach, Rada Centralna ZTRP uhonorowała osoby zasłużone dla mniejszości etnicznej polskich Tatarów.

Zwieńczeniem oficjalnych obchodów był występ obu tatarskich zespołów Buńczuk – tego działającego przy FTTK jak i Muzułmańskim Związku Religijnym i wspólnie odtańczenie tatarskiego korowodu.

Taniec korowodowy poprowadzony przez oba Buńczuki był zarazem początkiem drugiej części wieczoru – tradycyjnego Tatarskiego Balu, na którym licznie zgromadzeni goście bawili się do późnych godzin wieczornych.

Wszystkim przybyłym serdecznie dziękujemy! Tak wiele ciepłych słów utwierdza nas w przekonaniu, że warto kontynuować nasza pracę na rzecz tradycji i kultury tatarskiej.

 

Zapraszamy do obejrzenia całej galerii fotografii z obchodów 30-lecia, gdzie znajdują się także odnośniki do relacji z wydarzenia w innych mediach.

Autor zdjęć: Krzysztof Kadziewicz

Specjalne podziękowania dla Kwiaciarni Maciejka w Sokółce za przepiękne kwiatowe dekoracje. 

Uroczystość 30-lecia ZTRP odbyła się pod honorowym patronatem:

Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego,
Prezydenta Miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego,
Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego.

Wydarzenie zostało zrealizowane dzięki dotacji
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji