Spotkania edukacyjne na tatarskiej ścieżce

POLAK – TATAR – dwa bratanki
spotkania edukacyjne na ścieżce kultury tatarskiej

Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku rozpoczyna realizację spotkań edukacyjnych na ścieżce kultury tatarskiej. W okresie trwania projektu w dwóch szkołach w Białymstoku odbędą się interaktywne zajęcia z młodzieżą szkolną, podczas których uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z historią, tradycją i kulturą Polskich Tatarów.

Kultura, religia, codzienność Tatarów na ziemiach polskich pokazana zostanie za pomocą zmysłów i emocji.

Przebieg spotkań :

  • prezentacja multimedialna z wygłoszeniem referatu przedstawiającego kulturę, religię, codzienność Tatarów na ziemiach polskich
  • wystawa obrazująca historię Tatarów na ziemiach polskich
  • zajęcia z muzyki, tańca i poezji tatarskiej
  • występ Tatarskiego Zespołu Taneczno-Wokalnego Buńczuk
  • specjały kuchni tatarskiej ( degustacja potraw tatarskich )
  • życie religijne + kącik kaligrafii
  • warsztaty historii i uzbrojenia ochronnego i obronnego Tatarów