„Tatarskie biografie. Indywidualne losy – ich wpływ na budowanie i podtrzymywanie tożsamości grupy” – program konferencji

Tematem tegorocznej konferencji organizowanej w ramach Letniej Akademii Wiedzy o Tatarach są „Tatarskie biografie. Indywidualne losy – ich wpływ na budowanie i podtrzymywanie tożsamości grupy”

Obrady konferencji odbędą się na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury
Ludowej w dworze z Bobry Wielkiej w dniach 23-24 sierpnia 2019 roku.

Konferencji towarzyszy wystawa pt. „Tatarzy w Niepodległej”

PROGRAM KONFERENCJI

PIERWSZY DZIEŃ, 23 SIERPNIA

 • 14.00 Otwarcie konferencji:
  dr Artur Gaweł, Dyrektor Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej,
  Jan Adamowicz, Prezes Rady Centralnej Związku Tatarów RP
 • 14.30-15.00 Krzysztof Bassara, (Instytut Historii Uniwersytetu
  Pedagogicznego im. KEN w Krakowie), Legendarne i historyczne związki Tatarów z Krakowem
 • 15.00-15.30 Stanisław Dumin, (Moskwa), Rudziewiczowie na Krymie i w Cesarstwie Rosyjskim (XVIII-XX w.)
 • 15.30-16.00 Łukasz Węda, (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Zapomniany ród Okmińskich, czyli wybrane zagadnienia biograficzne przedstawicieli tatarskiego rodu wspólnoty tatarskiej w Studziance w XIX wieku
 • 16.00-16.15 Dyskusja
 • 16.15-17.00 Obiad
 • 17.00-17.30 Swietłana Czerwonnaja, (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Olga Leila Piotrowicz (1919-2009) pierwsza Tatarka Litewska – wychowanka Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych: próba rekonstrukcji życiorysu artystki i jej biografii twórczej na podstawie źródeł archiwalnych i muzealnych
 • 17.30-18.00 Sławomir Hordejuk, (Koło Miłośników Lotnictwa w Białej Podlaskiej) Aleksander Tupalski (1900-1980). Inżynier, oficer, piłkarz, hokeista, olimpijczyk, działacz sportowy, konstruktor silników lotniczych
 • 18.00-18.30 Jacek Perzyński, Halina Konopacka biografia postaci niezwykłej
 • 18.30-18.45 Dyskusja, zamknięcie pierwszego dnia konferencji
 • 19.00 Kolacja

DRUGI DZIEŃ, 24 SIERPNIA

 • 10.00-10.30 Swietlana Gribowa, (Брестский государственный
  технический университет), Татарское население Беларуси в годы Великой Отечественной войны: источники и историография проблемы
 • 10.30-11.00 Mariola Abkowicz, (Związek Karaimów Polskich), Karaimskie kolekcje w Bibliotece Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk jako źródło do badań nad biografistyką tatarską
 • 11.00-11.30 Olga Tortsova, (Uniwersytet im. Łomonosowa w Moskwie), Projekty meczetu warszawskiego w latach trzydziestych XX wieku. Wczesne modernistyczne podejście do sakralnej architektury islamu.
 • 11.30-12.00 Artur Konopacki, (Uniwersytet w Białymstoku), Tatar, lekarz, żołnierz – biografia dra, płka, Tamerlana Smolskiego.
 • 12.00-12.30 Michał Łyszczarz, (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
  w Olsztynie), Biografia niezwykła. Dżennet Dżabagi-Skibniewska we wspomnieniach, listach, relacjach i tekstach własnych.
 • 12.30-13.00 Małgorzata Sylwestrzak, (Uniwersytet w Białymstoku), Biografia i eseistyka Leona Bohdanowicza
 • 13.00-13.30 Grzegorz Czerwiński, (Uniwersytet w Białymstoku), Biografia twórcy i tematyka utworów jako podstawowe czynniki kształtujące odrębność mikroliteratury. Ujęcie porównawcze twórczości literackiej polskich Tatarów i kolskich Saamów
 • 13.30-14.00 Dyskusja, zamknięcie konferencji.

Serdecznie zapraszamy!