„Tatarzy w Niepodległej” – Program konferencji z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

„Tatarzy w Niepoległej” to temat tegorocznej, dwudziestej „Letniej Akademii Wiedzy o Tatarach”. Akademia od lat organizowana jest z inicjatywy Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej Oddziału Podlaskiego i na stałe wpisała się już w terminarz spotkań społeczności tatarskiej.

Podczas międzynarodowej konferencji, zorganizowanej z okazji XX jubileuszu tego przedsięwzięcia, a także 100-lecia odzyskania przez Rzeczpospolitą niepodległości, naukowcy z Polski, Białorusi, Ukrainy i Rosji będą rozmawiać o życiu mniejszości tatarskiej w odrodzonym państwie Polskim i jej roli w odzyskaniu niepodległości. Przedstawią wyniki badań nad tą społecznością w polskiej, białoruskiej i litewskiej historiografii. Opowiedzą o wojskowości Tatarów, ich udziale w drugiej wojnie światowej, relacjach z państwem polskim w XX i XXI wieku. 

Współorganizatorem tegorocznej edycji „Letniej Akademii Wiedzy o Tatarach” jest Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, gdzie w jednym z najstarszych zabytków na terenie skansenu, dworze z Bobry Wielkiej, w sobotę, 25 sierpnia o godz. 10.00 odbędzie się uroczyste otwarcie i pierwsza część konferencji.

Drugiego dnia Letnia Akademia Wiedzy o Tatarach przeniesie się tradycyjnie do Sokółki, gdzie obok konferencji zaplanowano również wystawę, pokaz strzelectwa z łuku i występy zespołów tanecznych przed kinem „Sokół”.

PROGRAM KONFERENCJI

I DZIEŃ 

 • 10.00 OTWARCIE KONFERENCJI: 
  Dyrektor Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej dr Artur Gaweł, Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, Prezes Rady Centralnej Związku Tatarów RP Jan Adamowicz 
  wręczenie pamiątkowych medali i dyplomów dla zasłużonych działaczy Podlaskiego Oddziału Tatarów
 • 10.30-11.00 doc. Michał Yakubowicz (Uniwersytet Narodowy „Akademia Ostrogska”, Ostrog, Ukraina) Dwie wojny, trzy państwa: los polskich Tatarów na Wołyniu (pierwsza połowa XX wieku)
 • 11.00-11.30 dr Krzysztof Bassara (Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie im. KEN) Tatarzy wobec wojny i pokoju. Wyzwania oraz zagrożenia stojące przed społecznością tatarską na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku do 1939 roku
 • 11.30-12.00 mgr Sławomir Błażewicz (Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie) Wojskowość tatarska w XX w., w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
 • 12.00-12.30 Dyskusja
 • 12.30-13.00 Przerwa kawowa
 • 13.00-13.30 dr Michał Łyszczarz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) Przywiązanie do polskości i patriotyzmu w prasie tatarskiej okresu II Rzeczypospolitej
 • 13.30-14.00 dr Алена Любая, (Brzeski Uniwersytet) Historiografia i jej rola w zachowaniu tożsamości narodowej Tatarów na ziemiach Białorusi w XX wieku
 • 14.00-14.30 dr Swietlana Gribajewa (Brzeski Uniwersytet) Женщины-татарки в антифашистском движении в годы Второй Мировой войны
 • 14.30-15.00 Dyskusja
 • 15.00-16.00 Obiad dla uczestników konferencji
 • 16.00-16.30 mgr Sławomir Hordejuk (Koło Miłośników Lotnictwa w Białej Podlaskiej. Polskie Towarzystwo Historyczne) Służba Tatarów polskich w lotnictwie 1918-1945. Zarys problematyki
 • 16.30-17.00 mgr Bogusław R. Zagórski (Instytut Ibn Chalduna Piastów) Meczet na Saskiej Kępie w Warszawie: niezrealizowany projekt
 • 17.00-17.30 dr Waldemar Borzestowski (Uniwersytet Gdański) Tatarzy w Gdańsku. Elementy tożsamości
 • 17.30-18.00 prof. Jan Tyszkiewicz (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku) Tatarzy w miasteczku Głębokie i ich związki rodzinne do 1939 roku
 • 18.00 Dyskusja, kolacja, zamknięcie I dnia konferencji.

II DZIEŃ

 • 9.00 Odjazd autokaru z ul. Włókienniczej 5 do Sokółki 
 • 10.00 dr hab. Agata S. Nalborczyk (Zakładu Islamu Europejskiego, Wydział Orientalistyczny Uniwersytet Warszawski) Status prawny Tatarów polskich jako mniejszości religijnej i etnicznej w XXI w. 
 • 10.30-11.00 mgr Aleksandra Pluta (Muzeum Ziemi Sokólskiej) Muzeum w Sokółce dział tatarski 
 • 11.00-11.30 dr Stanisław Dumin (Moskwa) „Herbarz rodzin tatarskich w Polsce” Stanisława Dziadulewicza (Wilno, 1929): aspekty naukowe i społeczne 
 • 11.30-12.00 dr Artur Konopacki (Uniwersytet w Białymstoku) Tatarskie drogi do Niepodległości – wybrane wątki biograficzne 
 • 12.00-12.30 Dr Lilya Memetova (Крымский инженерно-педагогический университет) Литературно-художественное наследие членов директории Крымской Народной Республики 
 • 12.30-13.00 Dyskusja 
 • 13.00-13.30 Przerwa obiadowa 
 • 13.30 Zwiedzanie wystawy w Muzeum Ziemi Sokólskiej 
 • 15.30 Przejazd do Bohonik zwiedzanie meczetu i mizaru – zakończenie konferencji 
 • 17.00 Powrót do Białegostoku