Zaproszenie do udziału w projekcie „Wygraną jest zdrowie”

Związek Tatarów RP Oddział Bohoniki otrzymał dotację z Gminy Sokółka na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2021 roku pt. „Wygraną jest zdrowie”.
 
Z projektu skorzystają nie tylko członkowie związku, ale też słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sokółce. Zaplanowano kilka działań, takich jak: spotkanie z dietetykiem, warsztaty florystyczne, aerobik na basenie, wycieczka do Gołdapi, warsztaty w Starej Szkole.
 
Informacje i zapisy w poniedziałki w biurze UTW w godz. 10.00-12.00
 

Zapraszamy.