XVII Letnia Akademia Wiedzy o Tatarach

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Związku Tatarów Rzeczypopsolitej Polskiej Odziału Podlaskiego, Lokalnej Grupy Działania „Szlak Tatarski” oraz Białostockiego Muzeum Wsi, chciałbym serdecznie Państwa zaprosić na konferencję naukową, która odbędzie się w ramach XVII Letniej Akademi Wiedzy o Tatarach w dniu 9 sierpnia 2015 roku o godzinie 14.00.

To naukowe spotkanie odbędzie się w Dworze z Bobry Wielkiej, który znajduje się na terenie Białostockiego Muzeum Wsi (Skansen).

Serdecznie Państwa zapraszamy, po konferencji odbędzie się pokaz sokolnictwa oraz wspólne ognisko.

Zapraszamy serdecznie wstęp wolny.

W imieniu Zarządu

Artur Konopacki.

Konferencja naukowa
„Ku nowym kierunkom. O potrzebie interdyscyplinarnego ujęcia badawczego kultury, tradycji i historii społeczności tatarskiej”
Białostockie Muzeum Wsi, dwór z Bobry Wielkiej, 9 sierpnia 2015 (niedziela), od godziny 14:00
PROGRAM KONFERENCJI
godz. 14:00 Przywitanie gości
– Prezes Związku Tatarów RP Jan Adamowicz,
– Kierownik Białostockiego Muzeum Wsi dr Artur Gaweł,
– Prezes Lokalnej Grupy Działania „Szlak Tatarski” mgr Piotr Bujwicki
14.15-14.30 prof. Jan Tyszkiewicz (Akademia Humanistyczna, Pułtusk), Stanisław Kryczyński, badacz tatarszczyzny okresu międzywojennego
14.30-14.45 prof. Czesław Łapicz (UMK Toruń), O potrzebie badań nad kitabami
14.45-15.00 dr Stanisław Dumin (Muzeum Historyczne, Moskwa), Genealogia Tatarów litewskich w świetle badań genetycznych
15.00-15.15 dr hab. Katarzyna Warmińska (UEK, Katedra Socjologii) O „odzyskiwaniu” kultury etnicznej. Przykład polskich Tatarów
15.15-15.30 dr hab. Agata Nalborczyk (UW Instytut Orientalistyczny) Badania nad Tatarami w perspektywie religioznawczej
15.50-16.20 Obiad i przerwa kawowa
16.20-16.40  dr hab. Joanna Kulwicka-Kamińska, dr Magdalena Lewicka (UMK Toruń), Instytucjonalne formy badań nad Tatarami WKL
16.40-16.55 dr Zorina Konopacka (Akademia Nauk, Mińsk), Białoruskie spojrzenie na badania nad Tatarami w perspektywie ostatnich 20 lat
16.55-17.10 dr Grzegorz Czerwiński (UwB), O potrzebie badań nad literaturą Tatarów – w perspektywie literaturoznawcy
17.10-17.25 mgr Karolina Radłowska (Białostockie Muzeum Wsi), Status etniczny Tatarów polskich w perspektywie socjologicznej
17.25-17.40 mgr Jolanta Dragańska (UwB), Tatarzy w literaturze – perspektywa
17.40-17.55 Musa Czachorowski (NKM MZR Wrocław), Literatura tatarska jako źródło
17.55-18.10 dr Artur Konopacki (UwB ZT), Badania historyczne nad Tatarami
18.10-18.40 Dyskusja i zakończenie konferencji