„Działalność społeczno-kulturalna jako czynnik wzmacniający tożsamość Tatarów. Próba bilansu i perspektywy” – program konferencji

Tematem tegorocznej konferencji organizowanej w ramach XXV Jubileuszowej Letniej Akademii Wiedzy o Tatarach Polskich jest „DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-KULTURALNA JAKO CZYNNIK WZMACNIAJĄCY TOŻSAMOŚĆ TATARÓW. PRÓBA BILANSU I PERSPEKTYWY”.

Obrady konferencji odbędą się na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej (23 czerwca) oraz w Sokólskim Ośrodku Kultury „Lira” (24 czerwca).

IMPREZY TOWARZYSZĄCE:
Promocja badań i najnowszego wydawnictwa „Pierwszego na świecie przekładu Koranu na język słowiański”, X Festiwal Kultury Tatarów (Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, 25 czerwca).

PROGRAM KONFERENCJI

Pierwszy dzień, 23 czerwca

 • 15.00 Otwarcie konferencji:
  dyrektor Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej: Katarzyna Ancipiuk, 
  Prezes Rady Centralnej Związku Tatarów RP: Jan Adamowicz
 • 15.30-16.00 Joanna Kulwicka, Czesław Łapicz, (Centrum Badań Kitabistycznych UMK), Pierwszy na świecie przekład Koranu na język słowiański. Krytyczna edycja źródła filologicznego i historycznego
 • 16.00-16.20 Rafał Berger, (Bydgoszcz), Wpływ dorobku życiowego Macieja Konopackiego na działalność społeczno-kulturalną współczesnych Tatarów
 • 16.20-16.40 Agata Skowron-Nalborczyk, (Uniwersytet Warszawski), Tematyka kobieca w prasie tatarskiej 1918-1939
 • 16.40-17.00 Dyskusja, przerwa kawowa
 • 17.00-17.20 Andrzej Drozd, (Uniwersytet Warszawski), „Kurban Bajram”, Roberta Stando. Najstarszy filmowy dokument o Tatarach w Polsce
 • 17.20-17.40 Sławomir Hordejuk, (Katowice), Tatarzy w Australii w latach 1916-2023. Zarys problematyki
 • 17.40-18.00 Aleksander Miśkiewicz, (Białystok), O naszych przyjaciołach, o których nie powinno się zapomnieć
 • 18.00-18.20 Dyskusja, zamknięcie pierwszego dnia konferencji
 • 19.30 Uroczysta kolacja w hotelu Villa Tradycja ul. Włókiennicza 5

Drugi dzień, 25 czerwca

 • 9.30 Otwarcie drugiego dnia konferencji przez Dyrektora Sokólskiego Ośrodka Kultury – Barbarę Maj
 • 9.30-9.50 Svietlana Gribowa, (Białoruski Państwowy Uniwersytet Techniczny w Brześciu), Wybrane aspekty z życia społeczności tatarskiej niekraszuńskiej parafii od końca XVIII do XIX wieku
 • 9.50-10.10 Siarhej Miśkiewicz, (Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku), Życie religijne i społeczne Tatarów na ziemiach Białoruskiej i Litewskiej Republik Radzieckiej po drugiej wojnie światowej
 • 10.10-10.30 Galina Miškinienė, (Instytut Języka Litewskiego), Publikacje o litewsko-polskich Tatarach na Litwie po 1990 r.
 • 10.30-10.50 Michał Łyszczarz, (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), Kontynuacja czy zmiana? Obraz islamu w publikacjach i podręcznikach do nauki religii muzułmańskiej wydanych z inicjatywy polskich Tatarów
 • 10.50-11.10 Dyskusja, przerwa kawowa
 • 11.10-11.30 Henryk Jankowski, (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Kolejny zikier turecki w modlitewnikach tatarskich z przekładem białorusko-polskim
 • 11.30-11.50 Wojciech Stylski, (Szczecin), Od Nieświeża do Szczecina. O życiu i działalności archiwisty Bolesława (Tuhana) Taurogińskiego
 • 11.50-12.10 Grzegorz Czerwiński, (Uniwersytet w Białymstoku), „Księga pamięci” Chasienia Aleksandrowicza na tle wspomnień Tatarów polskichCzęść ON-LINE:
 • 12.20-12.40 Marta-Ansilewska-Lehnstaedt, (Silent Heroes Memorial Center Berlin), O pomocy jaką Tatarzy polsko-litewscy udzielali podczas drugiej wojny światowej prześladowanym Żydom
 • 12.40-13.00 Stanisław Dumin, (Moskwa), Jakub Muchlio i jego szkoły dla muzułmanów w Petersburgu (Piotrogrodzie)
 • 13.00-13.20 Łukasz Węda, (Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka), Działalność społeczno – kulturalna mieszkańców Studzianki na rzecz zachowania tatarskiego dziedzictwa w rejonie Białej Podlaskiej
 • 13.20-13.40 Jan Tyszkiewicz, (Warszawa), Wojna sprawiedliwa. O doktrynie prowadzenia wojen z poganami i innowiercami w Polsce średniowiecznej
 • 13.40-13.50 Julia Krajcarz, (Uniwersytet Gdański), Tatarska tożsamość – współczesne tureckie powieści dotyczące Tatarów krymskich
 • 13.50-14.10 Dyskusja i zamknięcie konferencji
 • 14.30 Przejazd do Bohonik na mizar i powrót do Białegostoku

Pobierz program konferencji [PDF]

Konferencja finansowana ze środków

Serdecznie zapraszamy!