Zaproszenie do Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej

Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej gorąco zachęca wszystkich polskich obywateli pochodzenia tatarskiego, którzy mają chęć i ambicje twórcze oraz którym na sercu leży pielęgnacja wartości kulturalno historycznych o dołączenie do naszego stowarzyszenia i czynny udział w działaniach na rzecz społeczności tatarskiej w Polsce.

Aby stać się pełnoprawnym członkiem, wystarczy wypełnić deklarację przystąpienia do któregokolwiek oddziału Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej.

Oddział Bohoniki
– DEKLARACJA CZŁONKOWSKA –
Osoba do kontaktu z oddziału Bohoniki:
Lila Asanowicz
tel. 504 848 115
e-mail:  lilaasanowicz@wp.pl

Oddział Mazowiecki (z siedzibą w Warszawie)
– DEKLARACJA CZŁONKOWSKA –

Osoba do kontaktu z oddziału mazowieckiego:
Stefan Bekir Assanowicz
tel. 603 260 062
e-mail: stefassan@op.pl

Oddział Podlaski (z siedzibą w Białymstoku)
– DEKLARACJA CZŁONKOWSKA –
Osoba do kontaktu z oddziału Podlaskiego:
Artur Konopacki
tel. 695 113 583
e-mail: konopackia@wp.pl

Oddział Północno-Zachodni (z siedzibą w Gdańsku)
– DEKLARACJA CZŁONKOWSKA –
Osoba do kontaktu z oddziału Północno-zachodniego:
Omar Asanowicz
ul. Nowiny 2B, 80-020 Gdańsk,
tel. 512 953 640

Rada Centralna
Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej