Zaproszenie do udziału w konferencji „Pomiędzy Wschodem a Zachodem. Dzieje Tatarów wpisane w Europę Środkowo-Wschodnią”

Szanowni Państwo!

W imieniu Zarządu Podlaskiego Oddziału Związku Tatarów RP serdecznie zapraszam po raz dwudziesty drugi na cykliczne spotkanie w ramach „Letnia Akademia Wiedzy o Tatarach”.

W roku bieżącym konferencja zaplanowana jest pod hasłem: „Pomiędzy Wschodem a Zachodem. Dzieje Tatarów wpisane w Europę Środkowo-Wschodnią” Zaproponowany temat jest dość szerokim spektrum spojrzenia na dzieje Tatarów. Dlatego też chcielibyśmy jako organizatorzy zaproponować Państwu kilka bloków tematycznych, (choć nie wykluczamy innych zagadnień) wokół których koncentrowałyby się Państwa wystąpienia:

  • Tatarzy osadnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego
  • Tatarzy za Zachodzie, ze szczególnym uwzględnieniem emigracji tatarskiej
  • Pamiętniki, wspomnienia, Tatarów żyjących w XIX i XX wieku
  • Tatarzy w nowej rzeczywistości po 1945 roku
  • Wojskowość Tatarów – w czasie I i II wojny światowej
  • Losy społeczności tatarskiej poruszane w poezji, prozie literaturze reportażu
  • Badania nad społecznością tatarską w polskiej, białoruskiej i litewskiej historiografii.
  • Religia i religijność Tatarów-konteksty miejsca, środowiska, epoki

W związku  z panującym zagrożeniem epidemicznym, z którym przyszło się nam zmierzyć coroczny sierpniowy termin jest bardzo mało prawdopodobny wobec tego chcielibyśmy zaprosić Państwa w terminie 25-26 września 2020 roku do Białegostoku. Miejscem obrad będzie jak corocznie gościnne Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, które jest również współorganizatorem przedsięwzięcia. W związku z terminem konferencji bardzo proszę osoby, które zechcą wsiąść udział o przygotowanie już na wrzesień tekstów, które wymagać będą jedynie drobnej korekty przed oddaniem do druku.  Jest to związane z koniecznością rozliczenia do końca roku dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w „Letniej Akademii Wiedzy o Tatarach”.

Wszelkie pytania i zgłoszenia referatów proszę kierować do dnia 15 sierpnia br. na adres konopackia@wp.pl i pod nr tel. 695113583

W imieniu Podlaskiego Oddziału  Związku Tatarów
dr Artur Konopacki