Każdy grosik ma znaczenie

Z inicjatywy imama Aleksandra Bazarewicza, po nabożeństwie z okazji Ramadan-Bajram w Bohonikach została zorganizowana zbiórka pieniędzy na rzecz Tatarów krymskich przebywających w Białymstoku i w Sokółce.
Zebrano 1048,68 zł
500 zł zostanie przekazane do Białegostoku i  posłużą na zakup artykułów szkolnych dla sporej grupy dzieci .
548,68 zł  trafiło do Tatarów krymskich  w Sokółce  i z niej np. ufundowano bilety wstępu dla dwóch młodzieńców na Bal Tatarski, za pozostałą część zostaną zakupione lekarstwa oraz  artykuły spożywcze i sanitarne.