Czytanie w bramie

2015.Czytanie.w.Bramie.promoZwiązek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Bohoniki serdecznie zaprasza na cykl spotkań pt. „Czytanie w bramie”.

Na pierwsze „Czytanie w bramie” zapraszamy 18 czerwca /czwartek/o godz. 1500   w bramie na Placu Kościuszki 26.

Sokółka jest miastem, w którym można zobaczyć cały świat. Pewien współczesny pisarz kryminałów mówi o Sokółce, że jest „stolicą polskiego orientu”, ostatnim skrawkiem dawnej Rzeczypospolitej, kiedy pod jednym dachem mieszkali katolicy, prawosławni, wyznawcy judaizmu, Tatarzy i Romowie.

Akcja „Czytanie w bramie” spróbuje przywrócić pamięć o  zwyczajach religijnych mieszkańców Sokółki oraz poszukać wspólnego łączącego je elementu.

Cykl spotkań będzie podzielony na 5 części. Pierwsze cztery spotkania w bramie kolejno będą poświęcone zaślubinom, narodzinom, świętom i pochówkowi. Towarzyszyć im będą opowiadania, wspomnienia, oglądanie starych fotografii, wystawie książek o tematyce etnograficznej oraz degustacja potraw.  Każdy zainteresowany będzie mógł opowiedzieć własne wspomnienia. Ostatnie spotkanie będzie miało charakter integracyjny, 2015.Czytanie.w.Bramie.plakatbędzie można wziąć udział w grze miejskiej, wykładzie podsumowującym i fotorelacji.

Współorganizatorzy akcji: Uniwersytet Trzeciego Wieku, Biblioteka Publiczna w Sokółce, Zespół Szkół w Sokółce, Sokólski Ośrodek Kultury.

Akcja jest finansowana przez Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” w ramach „Działaj Lokalnie”.