V Międzynarodowy Obóz Młodzieży Tatarskiej

Logo ZTRP

Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej organizuje
V Międzynarodowy Obóz Młodzieży Tatarskiej
przeznaczony dla młodzieży tatarskiej w wieku 11-20 lat,
który odbędzie się we Wrocławiu w dniach od 1 do 7 sierpnia 2015 r.

Organizator zapewnia: zakwaterowanie, wyżywienie, transport, opiekę pedagogiczną i medyczną.

Odpłatność wynosi 200 zł od uczestnika

W programie obozu:

  • zwiedzanie Wrocławia i okolic,
  • spotkania ze społecznością tatarską i karaimską zamieszkującą Dolny Śląsk,
  • zajęcia integracyjne, warsztaty teatralne i plastyczne,
  • gry sportowe i planszowe,
  • warsztaty kulinarne,
  • konkursy wiedzy o osadnictwie Tatarów na ziemiach Rzeczypospolitej Polskiej
  • podsumowanie obozu

Głównym celem i zadaniem obozu jest integracja młodzieży tatarskiej, podtrzymanie tożsamości, kultury i tradycji, wyznaczenie kierunków współpracy z młodzieżą w różnych krajach.

Ilość miejsc ograniczona !!!

Zgłoszenia prosimy kierować do koordynatora obozu Anny Mucharskiej: kom.: 502270668, e-mail: chanifa@onet.pl

Wypełnione, podpisane i zeskanowane karty kwalifikacyjne wraz z regulaminem można przesłać na powyższy adres e-mail do dnia 30 czerwca 2015 r.

Dokumenty do pobrania:

Warunkiem uczestnictwa w obozie jest zakwalifikowanie przez organizatora obozu.

Uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnej legitymacji szkolnej podczas wyjazdu na obóz.

ZREALIZOWANO DZIĘKI DOTACJI MINISTERSTWA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI