#każdyTatarsięliczy – Spis Powszechny 2021

W tym roku od 1 kwietnia do 30 września* zostanie przeprowadzony Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Obowiązkową formą jest samospis internetowy

Warto się przyznawać do naszego tatarskiego pochodzenia i korzeni, bo łatwiej jest usłyszeć nasz głos, jeśli oficjalnie będzie nas WIĘCEJ!

#każdyTatarsięliczy

W spisie, w części: Kwestionariusz Osobowy, pojawi się pytanie: Jaka jest Pana(i) narodowość? (Przez narodowość należy rozumieć przynależność narodową lub etniczną – nie należy jej mylić z obywatelstwem).

Właściwa odpowiedź jest prosta: tatarska

Wynik spisu wpływa na funkcjonowanie każdej mniejszości. Może ułatwić uzyskanie dotacji m.in. na działalność kulturalną, na ochronę miejsc związanych z naszą kulturą, jak też na inwestycje służące zachowaniu tożsamości.

Zachęcamy do udziału w spisie!

Więcej informacji o spisie na stronie: spis.gov.pl

*) Zgodnie z ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 615) czas trwania narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. został wydłużony o trzy miesiące (spis powszechny będzie trwał od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 września 2021 r., a nie – jak pierwotnie planowano – do dnia 30 czerwca 2021 r.). Zmiana ta zapewni możliwości zbierania danych od osób fizycznych objętych spisem powszechnym w miesiącach letnich 2021 r., kiedy można spodziewać się znacznego spadku zachorowań na COVID-19.