Zaproszenie do udziału w konferencji „Położenie społeczne ludności tatarskiej w Europie Środkowo-Wschodniej w XIV-XXI wieku”

Szanowni Państwo!

W imieniu Zarządu Podlaskiego Oddziału Związku Tatarów RP serdecznie zapraszam na cykliczne spotkanie w ramach „Letnia Akademia Wiedzy o Tatarach”.

W roku bieżącym konferencja zaplanowana jest pod hasłem: Położenie społeczne ludności tatarskiej w Europie Środkowo-Wschodniej w XIV-XXI wieku. Zaproponowany temat jest dość szerokim spektrum spojrzenia na dzieje Tatarów. Szczególnie zależy nam na interdyscyplinarnym podejściu do badań nad dziejami Tatarów. Z tego powodu zapraszamy do potraktowania tego tematu jako punktu wyjścia do dyskusji nad społecznością Tatarów. W celu ułatwienia wyboru tematu proponujemy kilka bloków tematycznych, (choć nie wykluczamy innych zagadnień) wokół których koncentrowałyby się Państwa wystąpienia:

  • Tatarzy osadnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony
  • Tatarzy w XIX wieku. Ze szczególnym uwzględnieniem roli społeczności tatarskiej w mniejszych miejscowościach w tym ich rola i polityczne zaangażowanie w życie społeczne.
  • Tatarzy za Zachodzie, ze szczególnym uwzględnieniem emigracji tatarskiej w tym tej z XXI wieku
  • Tatarzy w nowej rzeczywistości po 1945 roku w szczególności w krajach byłego ZSRR
  • Losy społeczności tatarskiej poruszane w poezji, prozie literaturze reportażu
  • Badania nad społecznością tatarską w polskiej, białoruskiej i litewskiej historiografii.
  • Religia i religijność Tatarów-konteksty miejsca, środowiska, epoki

Mamy nadzieję, że okres pandemii minie i będziemy mogli spotkać się bez przeszkód. Zapraszamy zatem do Białegostoku w dniach 20-21 sierpnia 2021.  W związku z terminem konferencji bardzo proszę osoby, które zechcą wziąć udział w tym naukowym spotkaniu o przygotowanie już na wrzesień tekstów, które wymagać będą jedynie drobnej korekty przed oddaniem do druku.  Jest to związane z koniecznością rozliczenia do końca roku dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w „Letniej Akademii Wiedzy o Tatarach”.

Wszelkie pytania i zgłoszenia referatów proszę kierować do dnia 31 lipca br. na adres konopackia@wp.pl i pod nr tel. 695113583

W imieniu Podlaskiego Oddziału  Związku Tatarów RP
dr Artur Konopacki