Oświadczenie Prezesa Rady Centralnej ZTRP

Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją skupiającą obywateli polskich pochodzenia tatarskiego. Nasi przodkowie osiedlili się tu przed setkami lat i stawali orężnie w każdej potrzebie swojej ojczyzny, wybranej z własnej, nieprzymuszonej woli.

Będąc integralną częścią polskiego społeczeństwa mamy także świadomość naszych praw jako obywatele Rzeczypospolitej Polskiej. Jednym z nich jest prawo do czynnego udziału w wyborach do Sejmu i Senatu RP zagwarantowane w Konstytucji. Gorąco zachęcam wszystkich członków naszej tatarskiej społeczności do skorzystania z tego prawa i wzięcia udziału w głosowaniu w nadchodzących wyborach. Jednocześnie chciałbym podkreślić, że Związek Tatarów RP zawsze był politycznie neutralny i za mojej kadencji taki pozostaje.

Apeluję do pozostałych organizacji działających na rzecz i w imieniu polskich Tatarów o niewciąganie społeczności tatarskiej do politycznej rozgrywki.

Każdy ma prawo do własnych poglądów i prywatnej opinii, ale działania wprowadzające opinię publiczną w błąd i stwarzające pozory poparcia którejkolwiek partii politycznej przez całą społeczność tatarską są niedopuszczalne.

Jan Adamowicz
Prezes Rady Centralnej
Związku Tatarów Rzeczypospolitej

Białystok, 3 października 2023 r.

Oświadczenie Prezesa Rady Centralnej ZTRP [PDF]