Dziedzictwo Orientu w historii i kulturze Polski – zaproszenie na konferencję

W mieniu organizatorów zapraszamy na interdyscyplinarną konferencję naukową pod patronatem Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego nt.

Dziedzictwo Orientu w historii i kulturze Polski.

Konferencja z okazji wydania pierwszego na świecie przekładu Koranu na język słowiański – tefsiru Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego z 2. połowy XVI w.

Konferencja odbędzie się w Pieniężnie (woj. warmińsko-mazurskie) w dniach 29 września – 1 października 2023 r. i została zorganizowana przez Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów w Pieniężnie, Katedra Socjologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Centrum Badań Kitabistycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Program Konferencji

Problematyka sympozjum obejmuje szerokie spectrum zagadnień związanych z obecnością elementów dziedzictwa Orientu w kulturze Polski oraz ziem związanych z historią Rzeczypospolitej. Szczególne miejsce przypadło w tym wypadku Tatarom, którzy jako grupa etniczna ściśle związana z wielokulturowością pogranicza, stali się pośrednikiem między kulturą Wschodu i Zachodu. Ważnym impulsem, który skłonił organizatorów do zainicjowania prac nad konferencją było wydanie przez Centrum Badań Kitabistycznych UMK w Toruniu pierwszego na świecie przekładu Koranu na język słowiański. Tefsir, który właśnie się ukazał jest wybitnym przykładem związków polskiej kultury z dziedzictwem Orientu. Wyrażamy nadzieję, że tatarski zabytek stanie się punktem wyjścia do interdyscyplinarnych rozważań dotyczących nie tylko Tatarów, ale także innych grup orientalnych w Polsce (m.in. Karaimów i Ormian), obecności wschodnich inspiracji w kulturze, literaturze i sztuce (np. w sarmatyzmie czy romantyzmie), zainteresowania islamem (z perspektywy podróżników, orientalistów, działaczy na rzecz dialogu międzyreligijnego), obecności nowych środowisk muzułmanów we współczesnej Polsce (pochodzących z Bliskiego Wschodu i konwertytów), czy dziejów wzajemnych relacji Rzeczypospolitej
z Turcją i szeroko rozumianym światem Orientu (począwszy od Ibrahima ibn Jakuba).

Obrady będą miały charakter stacjonarny, organizatorzy spotkania nie przewidują możliwości zdalnego udziału w konferencji (on-line). Konferencja odbędzie się w auli Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów 

Zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o kontakt z organizatorami:

1) ks. dr Adam Michałek SVD, MSD w Pieniężnie, Pieniężno Pierwsze 19, 14-520 Pieniężno, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 798 549 664, e-mail: ad.michalek@gmail.com

2) dr Michał Łyszczarz, Katedra Socjologii UWM w Olsztynie, ul. F. Szrajbera 11, 10-007 Olsztyn, tel. 507 974 166, e-mail: michal.lyszczarz@interia.pl