„Pomiędzy Wschodem a Zachodem. Dzieje Tatarów wpisane w Europę Środkowo-Wschodnią” – konferencja i wystawa

Temat tegorocznej konferencji organizowanej w ramach Letniej Akademii Wiedzy o Tatarach Polskich to „Pomiędzy Wschodem a Zachodem. Dzieje Tatarów wpisane w Europę Środkowo-Wschodnią”

Obrady konferencji odbędą się na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w dworze z Bobry Wielkiej w dniach 25-25 września 2020 roku.

W trakcie konferencji po raz pierwszy zaprezentowana zostanie wystawa fotograficzna „Tatarzy w Rzeczypospolitej wczoraj i dziś”, która została zrealizowana dzięki dotacji Marszałka Województwa Podlaskiego.


PROGRAM KONFERENCJI

Pierwszy dzień, 25 września

 • 14.00 Otwarcie konferencji
  dr Artur Gaweł, Dyrektor Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej,
  Jan Adamowicz, Prezes Rady Centralnej Związku Tatarów RP.
 • 14.30-15.00 Czesław Łapicz, Joanna Kulwicka-Kamińska, (Centrum Badań Kitabistycznych Toruń),
  Interdyscyplinarne studia nad filomackim przekładem Koranu na język polski (1828).
 • 15.00-15.30 Galina Miškinienĕ, (Instytut Języka Litewskiego w Wilnie),
  Нравственные ценности в исламе. На материале арабографичных рукописей литовско-польских татар / Pojęcie cnoty w islamie. Na podstawie arabograficznych rękopisów Tatarów litewsko-polskich.
 • 15.30-16.00 Krzysztof Bassara, (Kraków)
  Tatarzy litewscy u boku Napoleona. Muzułmanie z ziem dawnej Rzeczypospolitej wobec wybranych wyzwań epoki napoleońskiej.
 • 16.00-16.15 Dyskusja
 • 16.15-17.00 Obiad
 • 17.00-17.30 Łukasz Węda, (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach),
  Pochodzenie terytorialne ludności tatarskiej w Studziance w XIX wieku w świetle dokumentów archiwalnych.
 • 17.30-18.00 Magdalena Szeląg, (Warszawa)
  Idea prometejska łącząca polskich Tatarów i polityków międzywojnia.
 • 18.00-18.30 Dżemila Smajkiewicz-Murman, (Gdańsk)
  Meczet w Gdańsku-budowa i funkcjonowanie we wspomnieniach Dżemili Smajkiewicz-Murman.
 • 18.30-18.45 Sławomir Hordejuk, (Katowice)
  Płk Leon Hózman-Mirza Sulkiewicz (1897-1958) Ostatni dowódca artylerii 20 Dywizji Piechoty.
 • 18.45 Dyskusja, zamknięcie pierwszego dnia konferencji
 • 19.30 Kolacja

Drugi dzień, 26 września

 • 10.00-10.30 Małgorzata Sylwestrzak, (Uniwersytet w Białymstoku),
  Tatarska eseistyka. Tematy i strategie pisarskie.
 • 10.30-11.00 Michał Łyszczarz, (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie),
  Stereotypowe wyobrażenia Tatarów w polskiej literaturze popularnej. Analiza wybranych przykładów.
 • 11.00-11.30 Łucja Kapralska, (Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków),
  Tatarska etno – sieć. O polskiej mniejszości tatarskiej w internecie.
 • 11.30-12.00 Grzegorz Czerwiński, (Uniwersytet w Białymstoku),
  Nie tylko Tatarzy, czyli jak badać literaturę mniejszości narodowych w Rosji.
 • 12.00-12.30 Julia Krajcarz, (Uniwersytet Gdański),
  Kilka uwag o legendzie Fontanny Łez w pałacu chanów tatarskich w Bakczysaraju na Krymie.
 • 12.30-13.00 Dyskusja, zamknięcie konferencji.

      

Serdecznie zapraszamy!