Zmarł Maciej Musa Konopacki, nestor polskich Tatarów

Z ogromnym żalem informujemy, że w dniu 3 grudnia 2020 r. w wieku 94 lat zmarł Maciej Musa Konopacki, wielce zasłużony członek społeczności tatarskiej.

Był niestrudzonym badaczem, historykiem i propagatorem dziejów tatarskich na ziemiach polskich, ale przede wszystkim autorytetem dla wielu młodszych pokoleń. Przez dziesięciolecia dbał o tatarską tradycję, chcąc nadać jej nie tylko historycznego ale i kulturowego blasku.

Inspirował Tatarów do otwartego poczucia dumy z własnego pochodzenia. Skrzętnie gromadził pamiątki polskich Tatarów, które obecnie możemy oglądać m.in. w Muzeum Ziemi Sokólskiej oraz w Muzeum Historycznym w Białymstoku.

Był zaangażowany w działalność popularyzującą ideę porozumienia i dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego, za co w 2008 r. Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów przyznała mu tytuł „Człowieka Dialogu”.

Był organizatorem wielu kulturalnych wydarzeń takich jak Orient Sokólski, czy Konferencja poświęcona 300-leciu Osadnictwa Tatarskiego w RP.

Dziękujemy Ci, Macieju. Pamięć o Tobie na zawsze pozostanie w naszych sercach.

Rodzinie zmarłego składamy kondolencje i wyrazy współczucia.

Rada Centralna Związku Tartarów RP.

Maciej Musa Konopacki
29 stycznia 1926 – 3 grudnia 2020

Zobacz także:
dr Iwona Radziszewska, Maciej Musa Konopacki – nasz Tatar, Litteraria Copernicana Nr 2(18)/2016, s. 189-197, Toruń 2016