Solidarni z Ukrainą

Oświadczenie solidarności polskich organizacji społecznych z Ukrainą.

24 lutego nad ranem wojsko Federacji Rosyjskiej zaatakowało Ukrainę. Na terytorium Ukrainy wkroczyły oddziały opancerzone, bombardowane są ukraińskie miasta. Nasz wschodni sąsiad znalazł się w stanie wojny. Zbrojna agresja stworzyła bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia milionów mieszkańców i mieszkanek Ukrainy, ich przyszłości i aspiracji do życia w demokratycznym, niepodległym kraju.

Atak Federacji Rosyjskiej godzi w podstawowe zasady prawa międzynarodowego, na których opiera się pokojowy ład światowy.

My, przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, stanowczo protestujemy przeciwko atakowi wojsk Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę.

Wyrażamy solidarność z obywatelami i obywatelkami Ukrainy, zmuszonymi do walki zbrojnej w obronie swojego kraju oraz wszystkimi ofiarami agresji, która trwa już od 2014 roku i do dziś przyniosła śmierć tysiącom osób, a miliony zmusiła do opuszczenia swoich domów. W tej strasznej godzinie próby nie jesteście sami!

Jako przedstawiciele polskich organizacji społecznych deklarujemy gotowość do niesienia pomocy mieszkańcom i mieszkankom Ukrainy, którzy na skutek działań wojennych będą potrzebowali wsparcia. Zapewniamy także o naszej przyjaźni i solidarności wspólnotę ukraińską w Polsce. Jesteśmy gotowi wspierać działające w naszym kraju ukraińskie organizacje społeczne ze zdwojoną siłą, by pomóc im sprostać wyzwaniom, przed jakimi staną w tym trudnym czasie.

W świecie, w którym szacunek dla zasad ustępuje przed arbitralnym stosowaniem zbrojnej przemocy żadne wolne państwo i społeczeństwo nie może czuć się bezpieczne. Dlatego agresja na Ukrainę to zagrożenie dla całego demokratycznego świata; to sprawa polska, europejska, globalna. To także nasza sprawa.

 1. Fundacja im. Stefana Batorego
 2. Kultura Liberalna
 3. Fundacja Centrum im. Prof. Bronisława Geremka
 4. Kampania Przeciw Homofobii
 5. Forum Darczyńców w Polsce
 6. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
 7. Fundacja Liberte!
 8. Fundacja dla Polski
 9. Fundacja Przyjaciół Młodzieżowego Strajku Klimatycznego
 10. Polska Fundacja im. Roberta Schumana
 11. Otwarta Rzeczpospolita – Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii
 12. Fundacja Katalyst Education
 13. Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy
 14. Inicjatywa “Wolne Sądy”
 15. Ośrodek Działań Ekologicznych “Źródła”
 16. Fundacja Odpowiedzialna Polityka
 17. Fundacja Panoptykon
 18. Krytyka Polityczna (Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego)
 19. Fundacja Pole Dialogu
 20. Fundacja Res Publica
 21. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia” IPZ
 22. Fundacja Civis Polonus
 23. Fundacja HumanDoc
 24. Fundacja Stocznia
 25. Fundacja Projekt: Polska
 26. Inicjatywa Wpisz do kalendarza
 27. Stowarzyszenie Klon/Jawor
 28. Fundacja Liderzy Przemian
 29. Polski Instytut Współpracy Obywatelskiej
 30. Fundacja Edukacja dla Demokracji
 31. Fundacja Szkoła z Klasą
 32. Stowarzyszenie Animacji Kultury Pogranicza Folkowisko
 33. Fundacja Feminoteka
 34. Instytut Spraw Publicznych
 35. Stowarzyszenie Kongres Kobiet
 36. Stowarzyszenie Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom
 37. Fundacja Równość.org.pl
 38. Fundacja Dobra Wola
 39. Stowarzyszenie Okiem Kobiety
 40. Fundacja Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych
 41. Fundacja Centrum Cyfrowe
 42. Fundacja Autonomia
 43. Fundacja Inicjatyw Twórczych i Społeczno-Edukacyjnych Kurdybanek
 44. Fundacja Wolności Gospodarczej
 45. Fundacja z Pomysłem
 46. Stowarzyszenie Lepszy Świat
 47. Fundacja Bezlik
 48. Poznańska Garażówka
 49. Fundacja Polityki Rozwojowej
 50. Fundacja Strefa WolnoSłowa
 51. Fundacja Przestrzenie Dialogu
 52. Fundacja RegenerAkcja
 53. Stowarzyszenie Willa Decjusza
 54. Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
 55. Fundacja ADRA Polska
 56. Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 57. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
 58. Centrum Edukacji Obywatelskiej
 59. Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć
 60. Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne
 61. Stowarzyszenie Czasu Kultury
 62. Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA
 63. Archiwum Osiatyńskiego
 64. Fundacja Malta
 65. Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE
 66. Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa
 67. Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie
 68. Ukraina! Festiwal Filmowy
 69. Małopolskie Towarzystwo Oświatowe
 70. Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
 71. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 72. Europejski Instytut na rzecz Demokracji
 73. Fundacja Pomocy Dzieciom POCIECHA
 74. Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie
 75. Fundacja Inicjowania Rozwoju UP FOUNDATION
 76. Fundacja Go’n’Act
 77. Polska Akcja Humanitarna
 78. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP
 79. Fundacja Bęc Zmiana
 80. Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu
 81. Protest z Wykrzyknikiem
 82. Stowarzyszenie Zawiercie OdNowa
 83. Stowarzyszenie Pomysł na Józefosław
 84. Forum Obywatelskiego Rozwoju
 85. Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab
 86. Fundacja Civis Polonus,
 87. Fundacja Kalejdoskop Kultur
 88. “Fundacja WOT”
 89. Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO
 90. Wielkopolski Kongres Kobiet
 91. Stowarzyszenie Zaangażowanych Odważnych Kobiet SZOK
 92. Fundacja im. Julii Woykowskiej
 93. Fundacja Ocalenie
 94. Fundacja Auschwitz Pledge
 95. Fundacja Auschwitz-Birkenau
 96. Stowarzyszenie Jeden Świat z Poznania
 97. Fundacja na rzecz Praw Ucznia
 98. Stowarzyszenie “Akademia Myśli”
 99. Fundacja HerStory
 100. Stowarzyszenie Lambda Szczecin
 101. Fundacja Tęczowe Rodziny
 102. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
 103. Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego
 104. Stowarzyszenie Społeczności LGBT+ UAM
 105. Stowarzyszenie Homo Faber
 106. Młodzieżowy Strajk Klimatyczny
 107. Fundacja FIONA
 108. Komitet Obrony Demokracji
 109. Fundacja Dziesięciu Talentów
 110. Centrum Żydowskie w Oświęcimiu
 111. Stowarzyszenie Młoda Lewica
 112. Stowarzyszenie Adwokackie Defensor Iuris
 113. Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej
 114. Siostry Nieustającej Przyjemności
 115. Stowarzyszenie Kobiety Filmu
 116. Stowarzyszenie Iustitia
 117. Fundacja Ośrodka KARTA
 118. Fundacja Otwarty Plan
 119. Stowarzyszenie Lambda Warszawa
 120. Stowarzyszenie Program STACJA
 121. Fundacja Akceptacja
 122. Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
 123. Fundacja „Przestrzeń dla edukacji”
 124. Fundacja Dzieci w Naturę
 125. Stowarzyszenie Polska Sieć Ekonomii
 126. Stowarzyszenie Grupa Stonewall
 127. Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi
 128. Fundacja Aktywności Lokalnej
 129. Fundacja Instytut Architektury
 130. Fundacja EkoRozwoju
 131. Polski Ośrodek Międzynarodowego Instytutu Teatralnego ITI
 132. Fundacja Fairtrade Polska \Tęczowy Białystok
 133. Ruch Społeczny Obywatele dla Edukacji
 134. Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne “Wspólna Ziemia”
 135. Polskie Stowarzyszenie Zero Waste
 136. Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres Kobiet

AKTUALIZACJA 27.02.2022:
Do listy sygnatariuszy dołączyło już ponad 220 organizacji pozarządowych.

Pełna lista: https://publicystyka.ngo.pl/solidarni-z-ukraina-oswiadczenie-solidarnosci-polskich-organizacji-spolecznych-z-ukraina-dolacz-podpis