Zaproszenie do udziału w międzynarodowej konferencji z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości – „Tatarzy w Niepodległej”

Szanowni Państwo!

Już po raz dwudziesty odbędzie się „Letnia Akademia Wiedzy o Tatarach”, inicjatywa Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej Oddziału Podlaskiego na stałe wpisała się w terminarz spotkań społeczności tatarskiej. Z okazji 20 lecia „Letniej Akademii” i 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości chcemy zaprosić Państwa do udziału  w międzynarodowej konferencji pod hasłem: „Tatarzy w Niepodległej”.

Mamy nadzieję na wspaniałe naukowe spotkanie, które skupiać się będzie wokół społeczności tatarskiej w okresie ostatnich 100 lat. Zaproponowany temat nie dotyczy tylko samego okresu międzywojennego chcielibyśmy, aby referaty dotyczyły szerokiego spektrum działalności Tatarów przez całe stulecie. Proponujemy następujące bloki tematyczne:

  • udział społeczności tatarskiej w odzyskaniu niepodległości
  • życie mniejszości tatarskiej w kontekście  społeczno-religijnym w odrodzonym państwie
  • wojskowość Tatarów w XX wieku
  • Tatarzy w czasie I i II wojny światowej
  • Tatarzy po 1945 roku ze szczególnym uwzględnieniem nowej fali osadnictwa na „Ziemiach odzyskanych”
  • Państwo-a społeczność tatarska w XX wieku
  • Badania nad społecznością tatarską w polskiej, białoruskiej i litewskiej historiografii.

Konferencja zaplanowana jest w dniach 25-26 sierpnia 2018 roku. Miejscem obrad będzie pierwszego dnia Białystok i gościnne progi Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej drugiego dnia w Sokółce w  Muzeum Ziemi Sokólskiej – zapewniamy przejazd  autokarem.

Po konferencji zapewniamy druk materiałów w recenzowanej monografii.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji i obchodach Jubileuszu 20-lecia „Letniej Akademii Wiedzy o Tatarach”.

Wszelkie pytania i zgłoszenia referatów proszę kierować na adres konopackia@wp.pl i pod nr tel. 695113583

W imieniu Podlaskiego Oddziału
Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej
Dr Artur Konopacki