VIII Zjazd Delegatów Związku Tatarów RP wybrał nowe władze Związku

Uprzejmie informujemy, że 4 września 2021 r. w Bohonikach odbył się VIII Zwyczajny Zjazd Delegatów Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, na którym wybrano nowe władze naczelne Związku.

Prezesem Rady Centralnej ZTRP na kolejną kadencję został Pan Jan Adamowicz, który tą funkcję pełni od 2011 roku. Będzie to trzecia kadencja Pana Adamowicza na stanowisku Prezesa RC ZTRP.

Delegaci wybrali także czterech członków Rady Centralnej ZTRP. Wraz z Prezesem zasiądą w niej:

  • Pani Lila Świerblewska – Wiceprezes
  • Pani Dżenetta Adamowicz – Sekretarz
  • Pani Róża Chazbijewicz – Skarbnik
  • Pani Lila Asanowicz – Członek

Do Centralnej Komisji Rewizyjnej ZTRP wybrani zostali:

  • Pani Anna Mucharska – Przewodnicząca
  • Pani Kama Michałowska – Członek
  • Pan Jakub Andracki – Członek

Kadencja władz naczelnych Związku trwa pięć lat.

Delegaci udzielili tez poparcia dotychczasowemu przedstawicielowi ZTRP w Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Panu Arturowi Konopackiemu.

W zjeździe uczestniczyło 22 delegatów z czterech oddziałów oraz zaproszeni goście.

Serdecznie gratulujemy nowo wybranym władzom ZTRP i w imieniu całej społeczności tatarskiej życzymy owocnej współpracy.