Zaproszenie do udziału w konferencji „Tatarskie biografie jako źródło budowania i zachowania tożsamości grupy”

Szanowni Państwo!

W imieniu Zarządu Podlaskiego Oddziału Związku Tatarów RP serdecznie zapraszam po raz dwudziesty pierwszy na cykliczne spotkanie w ramach „Letniej Akademii Wiedzy o Tatarach”.

W roku bieżącym konferencja zaplanowana jest pod hasłem: „Tatarskie biografie jako źródło budowania i zachowania tożsamości grupy”. Zaproponowany temat nie dotyczy samych biografii sensu stricto, poprzez biografie chcielibyśmy zaproponować Państwu szersze spojrzenie na role biografii w życiu grupy, na kształtowanie się jej losów po przez poszczególne osoby, kreowanie biografii ważnych dla grupy osób i sposób ich upamiętnienia w świadomości Tatarów, proponujemy Państwu kilka bloków tematycznych, wokół których chcielibyśmy, aby koncentrowały się wystąpienia:

  • Biografie Tatarów dotąd niepublikowane
  • Pamiętniki, wspomnienia, biografistyka jako źródło do poznania dziejów Tatarów od Wielkiego Księstwa Litewskiego do III RP
  • Wojskowość Tatarów – elementy biografii
  • Biografie jako element pamięci wspólnej, tworzenia i narracji grupy
  • Ludzie, którzy wpływali na kształtowanie postaw grupy Tatarów ze szczególnym uwzględnieniem roli XIX wieku
  • Losy społeczności tatarskiej poruszane w poezji, prozie literaturze reportażu
  • Badania nad społecznością tatarską w polskiej, białoruskiej i litewskiej historiografii.

Konferencja zaplanowana jest w dniach 23-24 sierpnia 2019 roku. Miejscem obrad będzie Białystok. Współorganizatorem przedsięwzięcia jest Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Białymstoku.

Serdecznie zapraszamy do udziału w „Letniej Akademii Wiedzy o Tatarach”.

Wszelkie pytania i zgłoszenia referatów proszę kierować do dnia 16 czerwca br. na adres: konopackia@wp.pl i pod nr tel. 695113583.

W imieniu Podlaskiego Oddziału
Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej
dr Artur Konopacki