IV Warsztaty rekreacyjno-edukacyjne dzieci i młodzieży tatarskiej

Logo ZTRP

Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej organizuje

IV Warsztaty rekreacyjno-edukacyjne dzieci i młodzieży tatarskiej.

w dniach 15-18 czerwca 2017 r.

Warsztaty przeznaczone są dla dzieci i młodzieży w wieku 7-21 lat. Ich celem jest integracja dzieci i młodzieży pochodzących z różnych regionów. Wzmocnienie wzajemnych więzi poprzez rozbudzanie zainteresowań zarówno własną zapomnianą kulturą i obyczajowością oraz poznanie osadnictwa tatarskiego na ziemiach polskich.

Program warsztatów, szczegółowe informacje oraz karta kwalifikacyjna znajdują się poniżej.

Informacje i zgłoszenia prosimy kierować do Pani Marii Aleksandrowicz-Bukin – e-mail: mariaab@wp.pl, tel: 512 548 822.

Ogłoszenie i program:
IV warsztaty - ogłoszenie

Karta kwalifikacyjna:
IV Warsztaty - karta kwalifikacyjna