Zaproszenie do udziału w XXV Jubileuszowej Letniej Akademii Wiedzy o Tatarach

Szanowni Państwo, Drogie koleżanki i koledzy!

W imieniu Zarządu Podlaskiego Oddziału Związku Tatarów RP serdecznie zapraszam na XXV Jubileuszową Letnią Akademię Wiedzy o Tatarach pt. Działalność społeczno-kulturalna jako czynnik wzmacniający tożsamość Tatarów. Próba bilansu i perspektywy. Tegoroczne spotkanie, jako że jubileuszowe będzie po pierwsze okazją do wspomnień tych dwudziestu pięciu lat istnienia Letniej Akademii Wiedzy o Tatarach, ale również będzie miejscem dyskusji na temat działalności społeczno-kulturalnej w kontekście społeczności Tatarów. Jak zawsze niezwykle zależy nam jako organizatorom na interdyscyplinarnym podejściu do badań nad dziejami Tatarów. Z tego powodu zapraszamy do potraktowania tego tematu jako puntu wyjścia do dyskusji nad społecznością Tatarów. W celu ułatwienia wyboru tematu proponujemy kilka bloków tematycznych (choć nie wykluczamy innych zagadnień) wokół których koncentrowałyby się Państwa wystąpienia:

  • Rola jednostek, biografie lub elementy biograficznej narracji w instytucjonalnym i społecznym ujęciu wpływu na tożsamość grupy
  • Tatarzy za Zachodzie, ze szczególnym uwzględnieniem emigracji tatarskiej w tym tej z XXI wieku i próby funkcjonowania organizacji kultury mniejszości na obczyźnie
  • Tatarzy w nowej rzeczywistości po 1945 roku w Polsce i krajach byłego ZSRR -powstawanie i funkcjonowanie organizacji działających na rzecz społeczności tatarskich
  • Losy jednostki i całych społeczności tatarskich poruszane w poezji, prozie literaturze reportażu
  • Badania nad społecznością tatarską w polskiej, białoruskiej i litewskiej historiografii ze szczególnym uwzględnieniem biografistyki
  • Religijne instytucje i organizacje wpływające na kształtowanie się tożsamości tatarskiej
  • Organizacje działające na rzecz społeczności i ich liderzy

Serdecznie zapraszamy do Białegostoku w dniach 23-24 czerwca 2023 roku.

Bardzo proszę o rozpowszechnienie tej informacji w różnych środowiskach zależy nam na różnorodności podejścia do tematu!

Szanowni Państwo zapewniamy druk materiałów pokonferencyjnych po przejściu pozytywnej recenzji w punktowanej monografii.

W związku z terminem konferencji bardzo proszę osoby, które zechcą uczestniczyć w tym naukowym spotkaniu o przygotowanie już do końca sierpnia tekstów, które wymagać będą jedynie drobnej korekty przed oddaniem do druku. Jest to związane z koniecznością rozliczenia do końca roku dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Serdecznie zapraszamy do udziału w „Letniej Akademii Wiedzy o Tatarach”.

Wszelkie pytania i zgłoszenia referatów proszę kierować do dnia 1 czerwca br., na adres konopackia@wp.pl i pod nr tel. 695113583

W imieniu Podlaskiego Oddziału Związku Tatarów
dr Artur Konopacki